bingo-nederland.com functioneert als een laagdrempelig platform waar iedere bingo of kienlocatie op vermeld kan worden. Voorwaarden is dat de betreffende bingo gehouden wordt voor een goed doel of ter ondersteuning van een (min. 3 jaar) bestaande vereniging. bingo-nederland.com is niet betrokken bij de organisatie en/of aanvraag van de betreffende bingo's. bingo-nederland.com kan om die redenen dan ook geen enkele controle uitoefenen aangaande de organisatie, juistheid van opgave of legaliteit van geplaatste vermeldingen en/of advertenties.

bingo-nederland.com probeert om organisatoren en bingospelers bij elkaar te brengen, ter ondersteuning van een bepaalde vereniging en/of goed doel. bingo-nederland.com heeft geen enkele invloed op welk del van de organisatie, prijzenpakket, doorgaan van een geplande bingo of afdracht van een bepaald deel van de ontvangsten aan  aangegeven doel. bingo-nederland.com kan aldus geen enkele verantwoording aangaande schadevergoeding of aanspraken op vordering op zich nemen of ten laste gelegd worden.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden:

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw bingo-nederland.com advertentie. bingo-nederland.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
 

Vermelding van een locatie onder plaatsnaam en met telefoonnummer is gratis. Voor commerciŽle en uitgebreide advertenties wordt een vergoeding op jaarbasis berekend. Voor een gewenste vermelding moet ten aller tijde een volledig formulier worden ingeleverd. Dit kan per fax of per e-mail. Alle advertenties zullen geverifieerd worden en betaalde advertenties zullen pas na ontvangst van de volledige factuur geplaatst worden.

 

Bij in gebreken blijven of het niet voldoen aan de door de overheid bepaalde richtlijnen voor het organiseren van bingo's behoudt bingo-nederland.com zich het recht om zondermeer betreffende plaatsing te verwijderen.

 

Home